H

Kontakt

 

Bestyrelsen:

 
Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen eller noget, der bør drøftes, så kontakt os endelig. Den nyvalgte bestyrelse til generalforsamlingen 2024 er:
 
Formand (på valg i lige år):
Louise Lindskov (have 22)
Tlf. 22 76 51 24
 
Kasserer (på valg i ulige år):
Lise Munch (have 16), lisemunch@hotmail.com
 
Næstformand (på valg i ulige år)
Kimmie Andersen (have 21), kebaandersen@hotmail.com
 
Bestyrelsemedlem (på valg i lige år)
Herdis Helding (have 4), heldingherdis@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem (på valg i ulige år)
Johnny Bæhr-Madsen (have 11),  johnnymebm@hotmail.com 
 
Suppleant: 
Soheil Flumme Ozlati (have 33)
 
 
Kritiske revisorer (valgperiode på to år):
Børge Emanuel (have 5)
Knud Anker Iversen (have 34)
 
 
Webmaster